Organizațiile profesionale și patronale ale medicilor de familie din România solicită autorităților ca și profesioniștii din medicina primară să acceadă la facilitățile financiare guvernamentale și la fondurile europene

Medicii de familie din România, prin organizațiile profesionale și patronale, solicită autorităților adaptarea legislației astfel încât și profesioniștii din medicina primară să acceadă la facilitățile financiare guvernamentale și la fondurile europene.

În acest sens, reprezentanții Societății Naționale de Medicina Familiei, Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie și Uniunii Patronatelor Independente din Medicina de Familie au înaintat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate un document prin care propun completarea Ordonanței de Urgență nr. 43/2020 în așa fel încât stimulentul de risc să poată fi acordat atât din fondul de salarii al unităţii angajatoare cât şi din venitul furnizorului de servicii medicale in cazul furnizorilor organizaţi conform O.G. nr. 124/1998, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, potrivit solicitării.

Astfel, în urma modificării de acest stimulent de risc vor beneficia și medicii titulari ai cabinetelor medicale de Medicina familiei organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, asigurându-se absorbţia fondurilor europene din POCU.

”În acelaşi timp, propunem ca pentru definirea „pacienţilor suspecţi” prevăzuţi în Articolul 8, alin (1)„ litera f^1) din OUG 43/2020 să fie luate în considerare toate categoriile de persoane care au fost carantinate în condiţiile prevăzute la art. 1 din cadrul Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 414/2020 cu modificările ulterioare. Ca modalitate de solicitare a stimulentul de risc, propunem ca reprezentantul legal al cabinetului medical de Medicina familiei să înainteze către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană sau a municipiului Bucureşti, lista personalului medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar care a activat în timpul stării de urgenţă şi care a avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 conform definirii acestora prin art. 1 din OMS nr. 414/2020, sau care a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate, urmând ca DSP să avizeze această listă şi să transmită către Casa de Asigurări de Sănătate Judeţeană sau a municipiului Bucureşti o listă centralizatoare cu datele de identificare ale cabinetelor de Medicina familiei şi ale personalului care activează în cadrul acestora şi care vor beneficia de respectivul stimulant de risc”, se arată în document.

Totodată, reprezentanții medicilor de familie propun și completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 43/2020 astfel încât decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Infrastructură mare” să poată fi realizată şi de către cabinetele medicale de Medicina Familiei pentru cheltuielile cu echipamente medicale, dispozitive medicale şi de protecţie medicală utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COV1D-19 (biocide, măşti, halate, viziere, lămpi biocide ş.a.) realizate de la începutul stării de urgenţă până la finalul stării de alertă.

”Ca modalitate de solicitare pentru decontare a sumelor cheltuite, propunem o modalitate similară cu cea pentru stimulentul de risc descrisă anterior. Astfel reprezentantul legal al cabinetului de Medicina familiei va înainta către Direcția de Sănătate Publică Județeană sau a Municipiului București, lista produselor achiziționate și copii ale facturilor fiscale aferente, urmând ca DSP să avizeze această listă și să transmită către Casa de Asigurări de Sănătate Județeană sau a Municipiului București o listă centralizatoare cu datele furnizorilor și cu sumele totale de decontat pentru fiecare cabinet de Medicina familiei în parte. Sumele și destinația acestora de la începutul stării de urgență până la finalul stării de alertă pot fi publicate pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Județeană sau a Municipiului București și/sau al Casei de Asigurări de Sănătate Județeană sau a Municipiului București”, se mai arată în document.

 

 

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.