(P) Mecanisme de reglementare pentru autorizarea prioritară a medicamentelor inovatoarea, fără alternativă terapeutică

mecanisme-de-reglementare

Articol realizat de: Dr. Gabriela Teodorescu, Medical, Regulatory and External Affairs Director, AstraZeneca Pharma România

Agenția Europeana a Medicamentului – European Medicines Agency (EMA) face toate demersurile pentru a permite accesul rapid al pacienților la noile medicamente, în special cele care țintesc o nevoie medicală neacoperită prin alte terapii sau o problemă majoră de sănătate publică. Agenția urmărește să susțină procesul de dezvoltare a medicamentului încă din primele stadii de cercetare și dezvoltare și să pună la dispoziție mecanismele de reglementare care permit celor mai promițătoare medicamente să ajungă la pacienți în cel mai scurt timp posibil. Companiile care dezvoltă astfel de medicamente pot depune documentația necesară către EMA pentru a folosi aceste oportunități.

Legislația farmaceutică UE include câteva prevederi pentru a urgenta accesul rapid al pacienților la noile medicamente care se adresează unor nevoi de sănătate publică și sunt eligibile pentru proceduri centralizate, de exemplu:

Evaluarea accelerată: reduce intervalul de timp necesar pentru examinarea unei cereri de autorizare pentru medicamente de interes major pentru sănătatea publică, în mod deosebit din punctul de vedere al inovației terapeutice;

Autorizația condiționață de punere pe piață (ACPP): acordarea unei autorizații de punere pe piață înainte de a fi disponibile datele complete;

Tratamentul de ultimă instanță (compassionate use): permite folosirea unui medicament neautorizat încă pentru pacienții care nu au alternativă terapeutică.

Raportul Conditional marketing authorization – report on ten years of experience at the European Medicines Agency sumarizează întreaga experiență în domeniul autorizațiilor condiționate de punere pe piață, de la implementarea acestui instrument în anul 2006 până la data de 30 iunie 2016. În acest interval au fost acordate 30 de autorizații de punere pe piață condiționate, dintre care 11 au fost transformate în autorizații „standard”, 2 au fost retrase din motive comerciale, iar restul de 17 au rămas condiționate. Nici una dintre ele nu a fost revocată sau suspendată.

Următoarele categorii de produse ar putea fi eligibile pentru o autorizație de introducere pe piață condiționată:

1. medicamente care vizează tratamentul, prevenirea sau diagnosticul medical al bolilor care afectează grav sau pun în pericol viața pacientului;

2. medicamente care trebuie utilizate în situații de urgență ca răspuns la amenințările la adresa sănătății publice recunoscute în mod corespunzător, fie de Organizația Mondială a Sănătății, fie de Comunitate în cadrul Deciziei nr. 2119/98/CE;

3. medicamentele desemnate ca medicamente orfane în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 141/2000.

Comitetul pentru produse medicale de uz uman – Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) emite un aviz privind criteriile și condițiile de care trebuie să se țină seama în cadrul programelor naționale de acces al pacienților la aceste categorii de medicamente.

Evaluarea în regim accelerat reduce intervalul de timp necesar CHMP pentru a analiza cererea de punere pe piață. Aceste cereri sunt eligibile pentru evaluare accelerată dacă CHMP acceptă că produsul este de interes major pentru o problemă de sănătate publică, în special din punctul de vedere al inovației terapeutice. Evaluarea unei cereri de APP prin procedura centralizată poate dura până la 210 zile, fără a calcula perioadele în care solicitantul trebuie să furnizeze informațiile suplimentare solicitate.

La cerere, CHMP poate reduce intervalul de timp la 150 de zile, atunci când solicitantul APP pune la dispoziție o justificare satisfăcătoare pentru o evaluare accelerată. Orice astfel de solicitare trebuie făcută cu cel puțin 2-3 luni înainte de depunerea cererii APP și după ce solicitantul a cerut îndrumarea managerului de procedură EMA pentru a asigura depunerea la timp a cererii.

Solicitanților li se poate acorda o autorizație condiționată de introducere pe piață pentru medicamente în cazul în care beneficiul disponibilității imediate pentru pacienți depășește riscul unor date mai puțin complete decât este necesar în mod normal, în funcție de domeniul de aplicare și de criteriile definite în legislație și ghiduri. APPC este destinată medicamentelor care răspund unei nevoi medicale nesatisfăcute și care vizează bolile grave, debilitante sau care pun viața în pericol, bolile rare sau medicamente destinate utilizării în situații de urgență ca răspuns la o amenințare la adresa sănătății publice.

Acest instrument permite aprobarea timpurie a unui medicament pe baza unor date clinice mai puțin complete decât este solicitat în mod normal. Medicamentele respective fac obiectul unor obligații specifice ulterioare autorizației, obligații care vizează obținerea datelor complete cu privire la medicament. EMA monitorizează îndeplinirea acestor obligații cu scopul de a recomanda în cele din urmă o autorizație completă de introducere pe piață, în cazul în care datele confirmă că beneficiile medicamentului depășesc riscurile.

Autorizația condiționată de punere pe piață poate fi acordată de către CHMP dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:

– raport pozitiv beneficiu-risc;

– este posibil ca solicitantul să poată furniza date complete;

– nevoile medicale vor fi satisfăcute;

– beneficiul disponibilității imediate a produsului pe piață aduce un beneficiu care depășește riscul datorat nevoii de date suplimentare.

Autorizațiile condiționate de comercializare sunt valabile timp de un an și pot fi reînnoite anual. Deținătorul APP va trebui să îndeplinească anumite obligații specifice (studii în curs de desfășurare sau noi și, în unele cazuri, activități suplimentare) în vederea furnizării unor date complete care să confirme că raportul beneficiu-risc este pozitiv. După obținerea datelor complete privind produsul, APPC poate fi transformată într-o autorizație standard de punere pe piață (care nu face obiectul unor obligații specifice). Inițial, aceasta este valabilă timp de 5 ani, dar poate fi reînnoită pentru valabilitate nelimitată.

În decembrie 2015 EMA a recomandat acordarea unei autorizații condiționate activând procedura de autorizare accelerată de introducere pe piață a medicamentului osimerti- nib pentru tratamentul adulților cu cancer pulmonar non-microcelular avansat local sau metastatic (NSCLC) cu o mutație specifică (T790M) a receptorului factorului de creștere epidermal (EGFR).

Statutul de medicament inovator și de interes terapeutic major din perspectiva sănătății publice a fost confirmat și de către FDA (Food and Drug Administration) în USA, în anul 2015 prin autorizarea prin procedura de urgență, „Breakthrough Therapy” și „Priority Review”, primele etape către accesul rapid al pacienților la medicamente pentru afecțiuni fără alternativă terapeutică.

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a acționat ambele pârghii pentru autorizarea cu prioritate a acestuia, respectiv atât procedura de evaluare accelerată, cât și aprobarea condiționată, înainte de finalizarea studiilor de fază III.

Până în acest moment numai trei medicamente au beneficiat de aceste facilități simultan– aprobare condiționată și evaluare accelerată – menite să răspundă nevoii pacienților de acces la medicamente inovatoare, care pot schimba evoluția bolii, crescând șansele de supraviețuire.

Încă de la introducerea lor, aceste mecanisme de reglementare s-au bucurat de un interes remarcabil din partea solicitanților, chiar dacă ele reprezintă o mică parte a autorizațiilor acordate. Dovadă a eforturilor susținute de a asigura un acces cât mai rapid al pacienților la medicamentele cu un grad înalt de inovație, CHMP folosește în mod activ aceste mecanisme atunci când este cazul, așa cum este demonstrat de faptul că autorizarea condiționată a fost uneori recomandată chiar dacă nu a fost solicitată inițial de către aplicant.

Referinte:
1. Conditional marketing authorisation. Report on ten years of experience at the European Medicines Agency, 2017
2. European Medicines Agency, Guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in man, 13 December 2012
3. Rezumatul Caracteristicilor Produsului, osimertinib, Aprilie 2017
4. European Medicines Agency. Accelerated assessment. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000955.jsp&mid=WC0b01ac05809f843a. Accessed April 2017.
5. European Medicines Agency.Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000094.jsp&mid=WC0b01ac0580028c79 Accessed April 2017
6. Mok TS, et al. Osimertinib or Platinum–Pemetrexed in EGFR T790M–Positive Lung Cancer. The New England Journal of Medicine. 2017;376:629-640.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.