Persoanele cu handicap grav pot chema la domiciliu comisia de reevaluare periodică. Legea, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat Legea nr. 40/2022 pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Astfel, în cazul persoanelor încadrate în grad de handicap grav, reevaluarea periodică se poate face la domiciliul persoanei, la cererea acesteia sau a reprezentantului ei legal.

Comisia de evaluare se va deplasa la domiciliul persoanei după o prealabilă programare şi o informare a acesteia cu privire la data şi ora efectuării evaluării periodice, mai prevede legea.

Vă prezentăm textul Legea nr. 40/2022 pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – La articolul 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Pentru persoanele cu handicap, pentru care comisia de evaluare a stabilit anterior încadrarea în gradul de handicap grav, cu excepţia celor prevăzute la alin. (11), reevaluarea periodică se poate face la domiciliul persoanei, la cererea acesteia ori a reprezentantului său legal. Comisia de evaluare se deplasează la domiciliul persoanei după o prealabilă programare şi informare a acesteia cu privire la data şi ora efectuării evaluării periodice.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.