Poluarea aerului afectează sănătatea europenilor

Poluarea aerului

Poluarea aerului este cel mai mare risc de mediu pentru sănătatea cetățenilor Uniunii Europene, arată un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). OMS estimează că aproximativ 400.000 de morți premature sunt atribuite anual poluării doar în Europa. La aceasta se adaugă costuri de sute de miliarde de euro pentru sistemele de sănătate care tratează bolile asociate poluării. Microparticulele aflate în suspensie în aer, precum și concentrațiile de dioxid de azot și ozon sunt principalii poluanți din aer care afectează sănătatea europenilor, în special a celor care trăiesc în mediul urban.

 

Calitatea aerului este încă nesatisfăcătoare

 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa este principalul act normativ care reglementează standardele privind calitatea aerului și concentrația admisă de substanțe poluante în aerul înconjurător. Politicile implementate la nivel european în ultimii ani au contribuit la scăderea emisiei de substanțe poluante, însă calitatea aerului pe care îl respirăm nu a atins încă un nivel satisfăcător, arată cel mai recent raport al Instituției de Audit a Curții Europene de Conturi.

În cadrul raportului, a fost evaluat impactul măsurilor luate la nivel european pentru a proteja sănătatea cetățenilor de efectele poluării aerului. Instituția de Audit a Curții Europene de Conturi a analizat modul în care statele membre UE au implementat la nivel național normele Directivei 2008/50/CE, precum și modul în care Comisia Europeană a monitorizat și a impus implementarea măsurilor Directivei. De asemenea, s-a urmărit măsura în care obiectivul privind reducerea poluării aerului a fost inclus în alte politici și legi europene, fondurile alocate acestui deziderat, precum și măsura în care cetățenii europeni au fost informați cu privire la importanța calității aerului.

 

Standarde învechite și măsuri nerespectate

 

Concluziile raportului au arătat că acțiunile implementate la nivelul UE pentru a proteja sănătatea cetățenilor de efectele nocive ale poluării atmosferice nu au produs impactul scontat. Potrivit Curții, majoritatea statelor membre nu îndeplinesc nici acum standardele UE de calitate a aerului și nu au luat măsuri suficiente pentru a îmbunătăți calitatea aerului. La rândul său, Comisia Europeană se confruntă cu o serie de limitări în ceea ce privește monitorizarea performanței statelor membre în acest domeniu. Măsurile luate de Comisie pentru a garanta punerea în aplicare a legislației în materie nu au putut garanta respectarea de către statele membre a valorilor-limită impuse de Directiva privind calitatea aerului înconjurător. În pofida acțiunilor în justiție introduse de Comisie împotriva unui număr mare de state membre și a hotărârilor favorabile obținute în instanță în urma acestor acțiuni, statele membre continuă să încalce în mod frecvent valorile-limită stabilite pentru asigurarea calității aerului, se notează în raport.

În continuare, auditorii avertizează asupra faptului ca standardele UE de calitate a aerului au fost stabilite în urmă cu aproape 20 de ani. În acest moment, unele dintre ele sunt mai permisive decât recomandările OMS. Acestea ar trebui modificate și actualizate pentru a reflecta nivelurile recomandate de cele mai recente dovezi științifice privind impactul poluării aerului asupra sănătății umane.

Sensibilizarea și informarea publicului sunt cruciale pentru eforturile de reducere a poluării atmosferice. În ultimul timp, cetățenii s-au implicat din ce în ce mai mult în problemele legate de calitatea aerului și au introdus acțiuni în justiție în fața instanțelor naționale, care au pronunțat hotărâri în favoarea dreptului lor la un aer curat în mai multe state membre. Auditul Curții de conturi a constatat însă că informațiile puse la dispoziția cetățenilor privind calitatea aerului sunt pe alocuri ambigue. Din acest punct de vedere, Directiva 2008/50/CE protejează drepturile cetățenilor privind accesul la justiție într-un mod mai puțin explicit decât unele dintre celelalte directive din domeniul mediului.

 

Recomandările Curții de Conturi

 

Pentru a îmbunătăți calitatea aerului la nivelul tuturor statelor membre UE, Curtea recomandă: actualizarea Directivei privind calitatea aerului înconjurător; implementarea unor măsuri mai eficiente din partea Comisiei Europene; prioritizarea și integrarea politicii privind calitatea aerului în alte politici ale UE; îmbunătățirea gradului de informare a publicului în această privință.

Alianța Europeană pentru Sănătate Publică (EPHA) salută, printr-un comunicat de presă, raportul, deoarece acesta ia în considerare dimensiuni ale sănătății care tind să fie neglijate în dezbaterile privind poluarea aerului. Totodată, organizația reamintește că transportul este unul dintre principalii contribuitori la calitatea scăzută a aerului în Europa și, amintind de scandalul Dieselgate, îndeamnă toate părțile implicate în lanțul decizional (instituțiile europene și cele naționale) să actualizeze legislația privind emisiile de dioxid de carbon în sensul unei reduceri a acestora cu 20% pentru 2025 și cu 45% până în 2030.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.