Proiect de actualizare a mai multor protocoale terapeutice

Ministerul Sănătății

Printr-un proiect de act normativ publicat la 15 aprilie 2019, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate propun actualizarea a 31 de protocoale terapeutice.

Proiectul de ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ord. m. s. p. și al președintelui CNAS nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008 a fost întocmit pe baza propunerilor făcute de comisiile de specialitate ale MS. Protocoalele terapeutice au fost analizate critic și avizate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Ar urma să fie actualizate următoarele protocoale terapeutice: exenatidă (protocolul terapeutic corespunzător poziției nr. 23); fulvestrant (nr. 82); rituximab (nr. 87); cetuximab (nr. 102); quetiapină (nr. 121); olanzapină (nr. 123); risperidonă (nr. 124); amisulprid (nr. 126); aripiprazol (nr. 127); citalopram (nr. 128); escitalopram (nr. 129); trazodonă (nr. 130); tianeptină (nr. 131); lamotrigină (nr. 132); venflaxină (nr. 133); duloxetină (nr. 134); clozapină (nr. 136); paliperidonă (nr. 146); deferasirox (nr. 151); bupropionă (nr. 167); dasatinib (nr. 175); nilotinib (nr. 176); romiplostim (nr. 181, care apare greșit în proiect ca romiplostin); dapagliflozină (nr. 185); brentuximab vedotin (nr. 197); fibroza pulmonară idiopatică (nr. 220, în care sunt incluse nintedanib și pirfenidonă); icatibant (nr. 233); ataluren (nr. 239); pertuzumab (nr. 247); pembrolizumab (nr. 248); imunoglobulină umană normală (nr. 264).

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.