Proiect de Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, în dezbatere publică

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un proiect de act normativ care introduce sancțiuni pentru spitalele publice care nu respectă drepturile pacienților și nu informează, în termene clare, aparținătorii despre locul internării și despre starea de sănătate a pacientului.

Sancțiunile sunt prevăzute într-un proiect de Hotărâre de guvern elaborat de Ministerul Sănătății, care modifică și completează Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.

Potrivit proiectului de act normativ, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:

 • nerespectarea legislației în vigoare privind obligația unităților sanitare publice de a elabora proceduri şi de a implementa un sistem de informare a aparţinătorilor pacienţilor care să permită ca la cel mult două ore de la internarea pacientului să fie comunicate aparţinătorilor, telefonic/prin sms, la cerere, următoarele informaţii: secţia/ compartimentul unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant şi numărul de telefon apelabil pentru informaţii despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului;
 • nerespectarea de către secţiile/ compartimentele unității sanitare publice a obligaţiei informării telefonice, zilnic a aparţinătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/ personalul desemnat, despre starea şi evoluţia pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului, în situaţia în care programul de vizită este suspendat conform prevederilor legislației în vigoare ori în situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea.
 • nerespectarea legislației în vigoare privind afișarea, la loc vizibil, la intrarea în unitatea sanitară publică a programului zilnic de lucru a medicilor curanți, stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical, în vederea solicitării aparținătorilor pacienţilor internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii sanitare de a discuta cu medical curant, în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza programului stabilit și aprobat.
 • nerespectarea legislației în vigoare privind programul de vizite a pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice de către aparținători;
 • nerespectarea legislației în vigoare privind afisarea programului de vizite la toate intrările în unitatea sanitară, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor, precum şi pe site-ul unităţii sanitare publice;
 • neasigurarea pentru vizitatori, în mod gratuit de către unitatea sanitară, a echipamentului de protecție adaptat în funcție de gradul de risc al secției”.
 • nerespectarea legislației în vigoare privind accesul permanent a unui însoţitor pentru pacienții internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu acordul şefului de secţie/ coordonatorului de compartiment.
 • nerespectarea legislației în vigoare privind suspendarea programului de vizită la nivelul unităţii sanitare publice în situaţiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5000 lei managerii unităţilor sanitare publice pentru nerespectarea obligației de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării accesului pacienţilor în unităţile sanitare publice, precum şi a accesului acestora la serviciile medicale, fără prezentarea rezultatului unui test pentru detecţia infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.

Sancțiuni pentru furnizorii de servicii medicale implicaţi în procesul de vaccinare

Proiectul de act normativ prevede amenzi pentru furnizorii de servicii medicale implicați în procesul de vaccinare pentru neîndeplinirea mai multor obligații. Astfel, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

 • nedesemnarea unei persoane responsabile cu introducerea datelor în RENV și a unui înlocuitor, de către conducătorul maternității;
 • neeliberarea fişei copilului, la externarea din maternitate, nefurnizarea codului unic de identificare pe fişa printată din RENV, neînscrierea CUI-ului în carnetul de vaccinări al nou-născutului și neinformarea părintelui/ reprezentantului legal despre obligativitatea prezentării acestei informaţii medicului vaccinator;
 • nerespectarea legislației în vigoare privind responsabilitățile maternităților de a asigura participarea personalului vaccinator la sesiunile de instruire organizate de DSP în domeniul implementării RENV şi/sau al vaccinologiei;
 • nerespectarea legislației în vigoare privind participarea persoanelor desemnate la sesiunile de instruire organizate de DSP și/sau INSP în domeniul implementării RENV şi/sau al vaccinologiei”.
 • nerespectarea legislației în vigoare privind gestionarea electronică a stocurilor de vaccinuri, inclusiv privind completarea fişei de pierderi la momentul înregistrării lor;
 • negenerarea formularului de consum al vaccinurilor, lunar, în format electronic;
 • necomunicarea către DSP a oricărei erori apărută în procesul de vaccinare şi/sau de înregistrare a datelor privind vaccinarea, în cel mai scurt timp, cu notă explicativă semnată care să descrie situaţia neconformă;
 • neverificarea de către persoanele prevăzute în legislația în vigoare, periodic a site-ului www.insp.gov.ro, rubrica RENV şi mesageria internă a RENV pentru a afla informaţii la zi despre modificări în aplicaţie, revizuirea manualelor şi/sau a procedurilor de raportare existente;
 • nerespectarea de către medicii vaccinatori a schemelor de vaccinare (vârsta recomandată, tipul vaccinului, intervalul dintre doze şi tipurile de vaccin), conform Calendarului de vaccinare, legislaţiei şi instrucţiunilor de vaccinare în vigoare;
 • nerealizarea de către medicii vaccinatori a catagrafiei persoanelor eligibile la vaccinare şi neîntocmirea necesarului de vaccin în format electronic, cu semnătură digitală şi netransmiterea prin e-mail către DSP;
 • necomunicarea către DSP a inadvertenţelor privind datele înregistrate referitoare la vaccinare, de către persoanele și unitățile prevăzute în legislația în vigoare;
 • necomunicarea către DSP a oricărei situaţii neconforme apărută în procesul de vaccinare şi/sau a oricărei erori de înregistrare a datelor privind vaccinarea în cel mai scurt timp, cu notă explicativă semnată care să descrie situaţia neconformă

Conform proiectului, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:

 • netransmiterea rapoartelor bianuale de evaluare a hemovigilenţei, conform prevederilor legale în vigoare;
 • neraportarea reacțiilor adverse severe și a incidentelor adverse severe, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nerespectarea protocolului privind efectuarea testelor pretransfuzionale, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nerespectarea legislației în vigoare privind dotarea minimă obligatorie a unității de transfuzie sanguină din spitale.
 • nerespectarea legislației în vigoare privind păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • nerespectarea legislației în vigoare privind asigurarea prezervării probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional;
 • nerespectarea legislației în vigoare privind întocmirea planului anual de educaţie continuă şi evaluarea periodică a personalului cu activitate în domeniul transfuziei;
 • nerespectarea legislației în vigoare privind interzicerea unităţii de transfuzie sanguină din spital de a livra sânge total sau componente sanguine către alte spitale, livrarea şi/sau administrarea lor la domiciliul pacientului, livrarea de sânge total şi/sau de componente sanguine cu altă destinaţie decât administrarea terapeutică în incinta spitalului;
 • nerespectarea legislației în vigoare privind efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul bolnavului;
 • neîntocmirea sau întocmirea incompletă a documentației minime obligatorii prevăzută de legislația în vigoare, aferentă desfăşurării activităţii unităţii de transfuzie sanguine din spital.

 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.