Proiect MS: un sistem național de monitorizare a intoxicațiilor și informare toxicologică

Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății (MS) a lansat în dezbatere publică proiectul de act normativ pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a Sistemului Național de Monitorizare a Intoxicațiilor și Informare Toxicologică (SNMIIT). Prin ordinul de ministru ar urma să se înființze SNMIIT în coordonarea Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).

Măsura este, de fapt, o punere în acord a legislației naționale cu legislația europeană, după cum se arată în referatul de aprobare. Urmează să fie adoptat un regulament al Comisiei Europene, „prin care se va stabili un format european armonizat de transmitere a informațiilor despre chimicalele periculoase, pe baza căruia fiecare compus chimic periculos va primi un cod alfanumeric, a cărui inscripționare pe etichetă va permite stabilirea unei legături lipsită de ambiguitate între un produs introdus pe piața UE și informațiile transmise centrelor antitoxice din UE”.

 

Cazurile de intoxicație și produsele chimice, strânse într-o bază de date

 

SNMIIT are drept scop consolidarea bazei de date naţionale privind: amestecurile sau produsele chimice cu proprietăţi periculoase de natură fizicochimică şi toxicologică de pe piața din România, dar și cazurile de intoxicaţie acută generate de amestecurile/produsele chimice, se arată în proiect. Instituțiile responsabile sunt direcţiile de specialitate din cadrul MS, INSP, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti și Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucureşti, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum şi toate unităţile sanitare publice şi private furnizoare de servicii medicale.

SNMIIT va colecta, valida și înregistra într-o bază de date informații despre amestecuri chimice periculoase pentru sănătate comercializate în România, dar și informații despre afecțiunile acute determinate de acestea, produse în urma utilizării necorespunzătoare sau expunerii accidentale. Prin structura sa, sistemul va îndeplini atât funcționalitatea unui registru populațional de boală (definită după criterii de includere precise, care minimizează variabilitatea și maximizează precizia informației), cât și funcționalitatea unui registru de produse, realizând în final funcția de analiză a efectelor determinate de expunerea la produs asupra populației.

SNMIIT asigură suportul tehnic de gestionare a informațiilor despre personalul medical responsabil din centrul de expertiză şi informare toxicologică sau din centrul antitoxic regional pentru copii Bucureşti, dar și din unităţile sanitare care furnizează servicii de asistenţă medicală umană, preventivă, curativă, de recuperare sau de urgenţă pentru un caz de intoxicaţie. De asemenea, sistemul conține date despre distribuitor (utilizator care, prin natura activităţii sale, modifică ambalajul sau eticheta), reambalator (care transferă amestecurile dintr-un recipient în altul) sau reimportator.

 

Ce nu se notifică

 

Ordinul stipulează că nu sunt notificate anumite categorii de amestecuri/produse chimice periculoase, cum ar fi substanţele şi amestecuri radioactive, substanţele care fac obiectul controlului vamal aflate într-un depozit temporar, într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber, în vederea reexportării sau în tranzit.

Nu se notifică intermediarii neizolaţi (substanţe fabricate în vederea transformării chimice într-o altă substanţă), substanţele şi amestecurile destinate cercetării ştiinţifice şi dezvoltării şi care nu sunt introduse pe piaţă, deşeurile, medicamentele, produsele cosmetice, dispozitivele medicale, alimentele sau furajele, transportul de mărfuri periculoase, o substanţă chimică periculoasă a cărei denumire de pe etichetă permite identificarea cu exactitate a acesteia (ex. sodă caustică sau hidroxid de sodiu), amestecurile care fac parte exclusiv dintr-o clasă/categorie de pericol pentru mediu sau amestecurile comercializate pe lanţul de distribuţie care au fost deja notificate.

 

Cine are acces la baza de date

 

Coordonarea tehnică la nivel naţional este asigurată de INSP. În anexă se mai arată că datele referitoare la produsele chimice din baza de date ReTox (baza de date națională aflată în gestiunea INSP) sunt disponibile personalului medical responsabil din centrele de expertiză şi informare toxicologică sau din centrul antitoxic regional pentru copii Bucureşti și pot fi folosite cu scopul de a trata corespunzător o persoană vătămată şi de a reduce cât mai mult consecinţele expunerii acute la produse sau amestecuri chimice periculoase.

Institutul Național de Sănătate Publică are obligația de a publica lista notificărilor și de a asigura cooperarea administrativă şi schimbul de informaţii în domeniul intoxicaţiilor acute cu amestecuri şi produse chimice, cu Comisia Europeană și cu autorităţile din celelalte state membre ale Uniunii Europene. De la 1 ianuarie 2020, notificatorii vor transmite datele referitoare la sănătate către Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).

Proiectul de ordin de ministru a fost publicat în transparență decizională la 26 octombrie. Observațiile și propunerile pot fi trimise în termen de zece zile de la această dată.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.