RO HEALTH REVIEW: Strategies, Economics & More

strategii-in-sanatate

Strategii în sănătate, probleme de economie și management sanitar, strategii de resurse umane în domeniul medical, tratate de către experți în cadrul unei platforme online (și revistă) care aduce o abordare nouă și aplicată a sistemului de sănătate din România. De asemenea, în cadrul publicației sunt și materiale realizate de către redactori/reporteri, editori din cadrul diviziei media Sănătatea Press Group sau autori invitați.

Dincolo de lipsa unui cadru stabil și predictibil, la nivel decizional, care să sprijine o reformă din temelii a sistemului de sănătate românesc, devenită, de altfel, un fel de laitmotiv al celor care s-au aflat, pe rând, la cârma sănătății românești, neconcretizarea acestei reforme ar putea fi pusă și pe seama faptului că nu a existat o abordare cu adevărat participativă, care să angreneze toți factorii implicați în sistemul de sănătate din România.

Pe de altă parte, nici mass-media, ținând cont de rolul pe care ar trebui să îl aibă într-o societate democratică, nu a promovat consistent tema reformei în sănătatea românească, sau cel puțin, nu au fost demersuri orientate către identificarea soluțiilor, ci, mai degrabă către expunerea stării de fapt.

În acest context, proiectul editorial RHR (platforma online și revistă cu numere tematice) Ro Health Review: Strategies, Economics & More își propune să ofere o abordare nouă și completă a dimensiunii strategice, de management și economice a sistemului de sănătate din România, prin care identificarea problemelor care afectează funcționalitatea sistemului sanitar să fie dublată de prezentarea unor soluții concrete, de către experți din toate sferele de activitate din sănătate.

Ro Health Review: Strategies, Economics & More este un proiect editorial cu conținut „high-quality”, care servește drept o platformă de comunicare de referință, prin care este facilitat transferul de „know-how” în ceea ce înseamnă strategiile de sănătate, între toți actorii din sănătatea românească: experți în construirea strategiilor în sănătate, în managementul sanitar, în economie sanitară, profesioniști cu experiență în domeniul sănătății, lideri de opinie pe principalele segmente de activitate, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, factori de decizie – legislatori, reprezentanți ai Guvernului, autorități din zona de sănătate.

Publicația cuprinde, astfel, o perspectivă globală asupra domeniului sanitar, din partea întregului lanț al „stakeholderilor” din sănătate, în vederea unui aport real la dezvoltarea unor strategii eficiente în acest sector din România.

Prin urmare, conținutul Ro Health Review: Strategies, Economics & More, transpus în analize, sinteze, comentarii și interviuri, vizează trasarea unor direcții strategice raportat la finanțarea sistemului de sănătate, infrastructura sanitară în România, resursele umane în sistemul medical, pregătirea profesională în sănătate, serviciile medicale în sistemul de sănătate românesc, politica medicamentului, legislația în domeniul sănătății, cercetarea clinică și științifică sau leadership-ul în sănătate.

Abordarea acestor elemente-cheie ale unei reforme sistemice în domeniul sănătății într-o manieră aplicată, concentrată pe soluții concrete și eficiente la problemele specifice aferente, reprezintă premisa pe care se bazează Ro Health Review: Strategies, Economics & More în asigurarea unei platforme de informare puternice, serioase, coerente, al cărei fundament este, în primul rând experiența specialiștilor din sectorul de sănătate cu care se realizează o parte importantă dintre materiale. De asemenea, în asigurarea unei informări constante contribuie si redactorii și editorii din cadrul diviziei media SPG.