S-au publicat etapele programului ANMCS de asigurare și îmbunătățire a calității serviciilor din ambulatoriu

Etapele implementării Programului naţional de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului în cadrul unităţilor sanitare din ambulatoriu au fost aprobate prin Ordinul nr. 261/2018 al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și publicate în Monitorul Oficial.

Implementarea Programului naţional de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului în cadrul unităţilor sanitare din ambulatoriu presupune parcurgerea mai multor etape, prezentate în anexa Ordinului amintit. Printre acestea se numără implementarea managementului calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, evaluarea implementării şi funcţionării sistemului de management al calităţii la nivelul fiecărei unităţi sanitare din ambulatoriu, îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în fiecare unitate sanitară din ambulatoriu, revizuirea şi armonizarea legislaţiei privind evaluarea şi monitorizarea calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, pentru eliminarea dublei reglementări şi diminuarea birocraţiei.

Etapa de implementare a managementului calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului cuprinde mai multe subetape. ANMCS elaborează standardele şi metodologia de acreditare în colaborare cu experţi, iar unitățile sanitare sunt înregistrate în aplicaţia pusă la dispoziţie de ANMCS. Înregistrarea este necesară pentru stabilirea numărului, tipului activităţii, complexităţii structurii, repartiţiei teritoriale a unităţilor sanitare ce urmează a fi acreditate, cu scopul organizării activităţilor de formare, al planificării vizitelor de evaluare şi al stabilirii volumului de activitate necesar evaluării şi acreditării acestora, în vederea eficientizării costurilor. Înregistrarea unităţii sanitare presupune crearea unui cont unic în aplicaţia informatică, fără costuri, şi nu obligă unitatea sanitară la continuarea demersului. De asemenea, personalul cu atribuţii în procesul de management al calităţii este instruit prin cursuri gratuite de tip e-Learning organizate de ANMCS.

Evaluarea implementării şi funcţionării sistemului de management al calităţii la nivelul fiecărei unităţi sanitare din ambulatoriu cuprinde: pregătirea evaluatorilor în conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia de acreditare elaborate de ANMCS, înscrierea unităţilor sanitare din ambulatoriu în procesul de acreditare – care constă în activitatea unităţilor sanitare de încărcare a documentaţiei într-o aplicație. Pe baza documentaţiei, ANMCS elaborează fişa de calcul al duratei vizitei, care stă la baza calculării taxei de acreditare conform tarifului orar de 290 lei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui ANMCS nr. 1.350/668/2016.

După înscriere, unităţile sanitare din ambulatoriu sunt asistate şi consiliate permanent de personalul ANMCS. O altă subetapă este planificarea vizitei de evaluare şi elaborare a planurilor anuale şi a celui multianual de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu. Urmează pregătirea procesului de evaluare, constituirea comisiei de evaluare, vizita de evaluare și acreditarea. Acreditarea unităţilor sanitare din ambulatoriu este făcută de structurile de specialitate ale ANMCS pe baza documentelor utilizate în procesul de evaluare şi are ca rezultat raportul de acreditare, care se înaintează spre aprobare colegiului director al instituției.

Procesul de monitorizare postacreditare constă în raportarea semestrială şi anuală a indicatorilor de monitorizare stabiliţi de autoritate, precum şi în raportarea anonimă a evenimentelor adverse, fără caracter acuzator, în scopul învăţării din erori.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.