Guvern

A fost prelungită cu trei luni valabilitatea actualelor programe naționale de sănătate

Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 a fost prelungit până la 31 martie 2019. Decizia luată de guvern a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial nr. 1.049/2018. O dezbatere publică pe această temă s-a desfășurat la sediul Ministerului Sănătății la 3 [mai mult]

Normele pentru documentele care atestă calitatea de asigurat, publicate în Monitorul Oficial

Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018, au fost publicate în Monitorul Oficial la 6 decembrie 2018.   Persoanele asigurate și documentele care atestă această calitate   Potrivit actului normativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din [mai mult]

Normele pentru elementele de siguranță de pe ambalajul medicamentelor, publicate în Monitorul Oficial

Normele detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății 1.473/2018, au fost publicate în Monitorul Oficial la 5 decembrie 2018. Publicarea normelor se face în contextul în care la 9 februarie 2019 va deveni operațional Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor.   Punerea în acord [mai mult]

S-au publicat etapele programului ANMCS de asigurare și îmbunătățire a calității serviciilor din ambulatoriu

Etapele implementării Programului naţional de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului în cadrul unităţilor sanitare din ambulatoriu au fost aprobate prin Ordinul nr. 261/2018 al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și publicate în Monitorul Oficial. Implementarea Programului naţional de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii [mai mult]

A fost publicat studiul de fundamentare al Clinicii Multifuncționale „Dr. Calistrat Grozovici” de la Institutul „Matei Balș”

Studiul de fundamentare pentru construirea Clinicii Multifuncționale „Dr. Calistrat Grozovici” corp A și corp B a fost publicat în Monitorul Oficial. Este vorba de Hotărârea de Guvern nr. 920/2018, care a apărut în Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2018.   Noua clinică va avea 636 de paturi   Noua clinică va fi amplasată pe un [mai mult]

Colegiul Fizioterapeuților

Colegiul Fizioterapeuților a stabilit cuantumul cotizației de membru

Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO) a stabilit cuantumul cotizației de membru și a unor taxe aferente calității de membru. Reglementarea a fost publicată în Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2018, sub forma Hotărârii nr. 37/2018. Astfel, cotizația de membru al CFZRO este de 25 lei/lună, iar plata se efectuează anual, într-o singură tranşă. Membrii CFZRO [mai mult]

Noi medicamente în programele naționale de sănătate

Noi medicamente au fost introduse în listele celor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin Programul național de boli transmisibile, Programul național oncologic, dar și prin Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană. În Monitorul Oficial nr. 947/2018 a fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătății și al președintelui [mai mult]

Guvern

Guvernul înființează un comitet național pentru limitarea rezistenței la antimicrobiene

Astăzi, în ședința de guvern, a fost adoptată o hotărâre privind înființarea Comitetului Național pentru Limitarea Rezistenței la Antimicrobiene. Noua structură va avea ca scop elaborarea și monitorizarea activității de aplicare a strategiei naționale privind utilizarea prudentă a antibioticelor, limitarea creșterii rezistenței microbiene la antibiotice și prevenirea răspândirii la nivel național a microorganismelor rezistente.   [mai mult]

Ministerul Sănătății introduce atestatul în medicina de călătorie

Ministerul Sănătății a introdus medicina de călătorie în Catalogul național de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști. Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.385/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 945 din 8 noiembrie 2018, se completează Anexa nr. I la Ord. m. s. nr. 418/2005 cu un nou [mai mult]

Ministerul Sănătății

Mici modificări în organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

Felul în care se organizează și funcționează comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății a suferit mici modificări prin publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului m.s. nr. 1.355/2018 pentru modificarea și completarea Ord. m.s. nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății. Noua prevedere abrogă prevederea anterioară conform căreia [mai mult]

Șapte noi medicamente introduse în CANAMED

Ministerul sănătății a introdus șapte noi medicamente în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora. Este vorba de completări aduse Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale [mai mult]

Se înființează o comisie pentru avizarea metodelor alternative de analiză a apei

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 940 din 7 noiembrie 2018, Ordinul ministrului sănătății nr. 1.390/2018 privind constituirea Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile. Totodată a fost publicat și regulamentul de organizare și funcționare. Comisia pentru avizarea metodelor alternative [mai mult]