Sondaj Solidaritatea Sanitară: Un sfert dintre respondenți spun că nu beneficiază nici măcar de mască de protecție în lupta anti-COVID-19

Federația „Solidaritatea Sanitară” a publicat astăzi rezultatele unei noi evaluări a situației salariaților din sănătate aflați în lupta împotriva pandemiei COVID-19, obținute în cadrul unei cercetări bazată pe un chestionar la care au răspuns aproape 1.300 de salariați din domeniul medical, ce a evaluat percepția salariaților.

 

Atitudinea și situația salariaților

 

19% dintre respondenți au indicat că ar trata pacienți COVID 19, asumând riscurile, dacă ar fi puși în situația de a nu avea echipamentele individuale de protecție necesare; 61% au indicat că nu ar face acest lucru, iar 20% au indicat alte variante.

Dacă ar fi contaminați  SARS-CoV-2 fără a avea simptome severe 26% dintre respondenți ar lucra în continuare, 21% au indicat că nu știu, în timp ce 53% dintre respondenți au indicat că nu ar lucra.

15% au declarat că lucrează în secții care tratează pacienți SARS-CoV-2 iar 36% au indicat că au colegi/colege care tratează pacienți infectați.

49% dintre respondenți consideră că demisia în semn de protest pentru lipsa echipamentelor individuale de protecție nu este o idee bună, 20% au indicat că nu știu iar 24% consideră că este o idee bună (7% oferind alte răspunsuri). Doar 12,58% dintre respondenți privesc gestul demisiei ca pe un act de renunțare.

Cca. 21% dintre respondenți au indicat că au colegi/colege care au fost infectați SARS-CoV-2.

 

Echipamentele individuale de protecție

 

24% dintre respondenți au declarat că nu beneficiază nici măcar de mască de protecție. Ponderea salariaților care au indicat că au fost nevoiți să-și cumpere materiale de protecție a crescut cu cca. 22 puncte procentuale față de cercetarea anterioară, ajungând la cca. 65%.

 

Procedurile de prevenție a infectării salariaților și pacienților

 

În majoritatea cazurilor fie nu există (20,22%) o strategie de acțiune specifică infecției  COVID 19, implementată de compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale, fie salariații nu au cunoștință de existența unei asemenea strategii (cca. 46%).

O proporție de 57% dintre respondenți au indicat că nu au fost contați ai unui pacient/persoane diagnosticate ulterior cu SARS-CoV-2, 15% indicând că au fost contacți ia 28% afirmând că nu știu.

 

Principalele deficiențe indicate de respondenți:

 

–           Absența camerelor de decontaminare – cca 60%;

–           Echipamentul individual de protecție insuficient – cca. 60%;

–           Lipsa echipamentului individual de protecție în conformitate cu nevoile salariaților și la calitatea necesară: cca. 51%;

–           Absența verificării salariaților cu privire la existența simptomelor de infecție la intrarea la muncă: 51%;

–           Absența sistemului de monitorizare a infecțiilor nosocomiale pentru personal: cca. 46,5%.

Cca. 35% dintre respondenți s-au plâns că rar sunt informați de ivirea unui pacient infectat SARS-CoV-2 în unitate.

 

Riscuri adiționale

 

33% dintre respondenți au indicat descoperirea unui pacient pozitiv SARS-CoV-2 după scurgerea unei perioade de la internare. Acesta este unul dintre cele mai mari pericole de infectare la adresa salariaților.

Riscul de infecție a familiei, asociat spălării ținutelor de lucru la domiciliu, rămâne în continuare la un nivel ridicat, 58,7% dintre respondenți indicând faptul că-și spală în continuare ținutele de lucru acasă.

 

Analiza comparativă a celor două cercetări

 

Există o creștere a măsurilor de intervenție.

Insuficiența echipamentelor individuale de protecție continuă să fie o problemă pentru mai mult de jumătate dintre subiecți (doar cca. 13% dintre respondenți au indicat că au materiale suficiente).

Instructajul privind protecția muncii pentru cazul tratării pacienților suspicionați/infectați SARS-CoV-2 înregistrează în continuare cote mult prea reduse (a fost indicat de 52% dintre respondenți pentru pacienții pozitivi COVID-19).

Instruirea salariaților în privința utilizării echipamentului individual de protecție este situată la un nivel nesatisfăcător (a fost indicată de doar cca. 60% dintre respondenți), chiar dacă a înregistrat o creștere semnificativă (cca. 25 puncte procentuale) față de perioada anterioară.

Regulile de utilizare rațională a echipamentului individual de protecție nu sunt încă cunoscute de toți salariații (doar cca. 66% dintre respondenți au indicat cunoașterea lor.

Actualizarea informațiilor tehnice privind COVID 19 a fost indicată de 57% dintre respondenți (în creștere cu cca. 18 puncte procentuale față de perioada anterioară).

Instructajul privind auto-evaluarea și raportarea simptomelor asociate infecției cu SARS-CoV-2 rămâne în continuare la un nivel destul de redus, fiind indicat de cca. 53% dintre salariați.

Existența procedurilor de verificare a personalului privind infectarea SARS-CoV-2 la intrarea în unitate este indicată de doar cca. 46% dintre respondenți. Față de perioada anterioară se poate remarca o creștere cu cca. 17 puncte procentuale a celor care au răspuns pozitiv.

Incapacitatea de-a utiliza mecanismele legale destinate protecției salariaților constituie în continuare una dintre marile probleme. Utilizarea CSSM a fost indicată de doar cca. 25% dintre salariați (în creștere cu doar cca. 5 puncte procentuale) iar utilizarea SPIAM de cca. 34% dintre respondenți (în creștere cu cca. 6 puncte procentuale).

 

Metodologie

 

Cercetarea a fost desfășurată în Cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, având la bază un chestionar de opinie adaptat consultării publice, aplicat în  perioada 02-08.04.2020. Chestionarul s-a adresat tuturor categoriilor de salariați din sănătate, indiferent de forma de proprietate a unității în care-și desfășoară activitatea, invitația de completare fiind transmisă:

către 45.000 de lucrători din sectorul sanitar din toate regiunile țării, țintiți prin intermediul adreselor de e-mail (din baza de date a CCDSS). Această variantă de diseminare a chestionarelor apelează la persoane despre care știm cu certitudine că au calitatea de angajați ai sectorului sanitar. Aceste persoane au primit chestionarul pe e-mai împreună cu un cod unic de completare, având posibilitatea de a completa un singur chestionar

către toți salariații din Sănătate care utilizează rețeaua de socializare Facebook, prin aplicațiile specifice dezvoltate în cadrul acesteia.

Au răspuns la invitația de a completa chestionarul 4740 de salariați, 1270 răspunzând la întrebările cu caracter general. Dintre aceștia algoritmul de aplicare a chestionarului a selectat 720 de salariați aparținând categoriilor de personal sanitar și auxiliar sanitar care lucrează direct cu pacienții, care au răspuns la toate întrebările.

 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.