Știați că serviciile medicale de urgenţă nu necesită utilizarea/ prezentarea cardului de sănătate?

Persoanele care se adresează serviciilor medicale de urgență nu trebuie să prezinte cardul de sănătate pentru a putea beneficia de îngrijirile necesare. Însă acesta este obligatoriu ori de câte ori asiguratul accesează servicii medicale sau farmaceutice la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate, cu excepția unor cazuri reglementate de lege. ”Ghidul asiguratului”, document care ajută publicul să înțeleagă și să cunoască mai bine serviciile oferite în cadrul social de asigurări de sănătate, precum și modul în care funcționează acest sistem, lansat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), explică tot ce trebuie să știe un asigurat despre cardul național de sănătate.

Ce este cardul naţional de sănătate?

Cardul naţional de sănătate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS și instrumentul de validare a prestării serviciilor în sistemul public de sănătate.

Cum se obține cardul de sănătate?

Cardurile se emit din oficiu, prin extrageri periodice din registrul național de evidență al asiguraților. Comenzile de tipărire se transmit centralizat, la nivel național, pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani și/sau cele care dobândesc calitatea de asigurat, aceștia urmând a primi cardul prin servicii poștale. Asiguraţii pentru care încă nu a fost emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestui document, în baza calității de asigurat.

Cum se utilizează cardul de sănătate?

Odată activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de câte ori asiguratul accesează servicii medicale sau farmaceutice la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate, cu excepția unor cazuri reglementate de lege. Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul PIN.

Este nevoie de card de sănătate în serviciile medicale de urgență?

Serviciile medicale de urgenţă nu necesită utilizarea/prezentarea cardului de sănătate.

Cum se obţine un nou card de sănătate?

Asiguraţii care au primit carduri naţionale de asigurări sociale de sănătate cu date personale eronate, sau au pierdut/distrus acest document, pot solicita eliberarea unui nou card la casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, în baza  următoarelor documente: cerere tip, copie a actului de identitate, dovada plății contravalorii cardului duplicat. Documentele necesare pot fi transmise către casa de asigurări de sănătate și prin poșta electronică.

La ce folosește adeverinţa de înlocuire a cardului?

În cazul solicitării unui nou card de sănătate, până la primirea acestuia, asiguratul va beneficia de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului.

Ce se întâmplă în cazul persoanelor care refuză cardul de sănătate?

Pentru asiguraţii care refuză primirea cardului de sănătate, în baza unei cereri în care expun motivele refuzului, casa de asigurări de sănătate eliberează periodic, la solicitarea asiguratului, adeverinţa de înlocuire a cardului, cu valabilitate de 3 luni.

Cum se procedează în situaţia în care cardul de sănătate se blochează?

Dacă asiguratul tastează greşit codul PIN de cinci ori consecutiv, cardul se blochează. În acest caz, furnizorul va telefona la numărul de helpdesk 0800- 800-950. Informaţii suplimentare pot fi obținute printr-o solicitare la adresa suport.ceas@casan.ro.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.