Textul Hotărârii CNSU privind măsurile de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19

Guvernul a adoptat Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 29 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției
pandemiei de COVID-19.

Vă prezentăm textul integral al Hotărârii CNSU nr.29 din 14 mai:

HOTĂRÂRE nr. 29 din 14.05.2021
privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției
pandemiei de COVID-19
Având în vedere actualizarea analizei factorilor de risc privind managementul
situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data
de 08.05.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției, precum și propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate
în data de 13.05.2021 la nivelul Președinției României,
în contextul necesității de îmbunătățire a condițiilor socio–economice necesare
desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea
unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de
Management al Situațiilor de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 37, art. 38 alin.
(14), art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin.
(1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea
Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului
Național pentru Situații Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Pagina 2 din 10
Art.1 – (1) Începând cu data de 15.05.2021, dacă la nivel național se atinge
ținta de vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și
de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea
a cel mult 500 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru
fiecare persoană și respectarea măsurilor de protecție sanitară, dacă incidența
cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000
de locuitori.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și de
divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a
cel mult 1.000 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru
fiecare persoană și respectarea măsurilor de protecție sanitară, dacă incidența
cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000
de locuitori.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și de
divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a
cel mult 2.500 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru
fiecare persoană și respectarea măsurilor de protecție sanitară, dacă incidența
cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000
de locuitori.
(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și de
divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a
cel mult 5.000 de persoane, cu participarea publicului fără limită de persoane, cu
asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoană și respectarea
măsurilor de protecție sanitară și cu condiția ca evenimentul să nu aibă o durată mai
mare de 1 zi.
Art.2 – (1) Începând cu data de 15.05.2021, se propune menținerea portului
măștii de protecție, în spațiile deschise, doar în stațiile pentru transportul în comun,
piețe, târguri și zonele în care sunt desfășurate mitinguri, demonstrații, procesiuni,
concerte, sau alte tipuri de întruniri, pe perioada desfășurării acestora, precum și alte
zone cu potențial de aglomerare.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs și evoluția situației epidemiologice nu va indica o
creștere accentuată a principalilor indicatori, se propune menținerea portului măștii
de protecție, în spațiile deschise, doar în următoarele spații deschise: piețe, târguri,
stații pentru transportul în comun, alte zone cu potențial de aglomerare.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs și evoluția situației epidemiologice nu va indica o
creștere accentuată a principalilor indicatori, se propune menținerea portului măștii
de protecție, în spațiile deschise, doar în următoarele spații deschise: piețe, târguri,
stații pentru transportul în comun, alte zone cu potențial de aglomerare.
Pagina 3 din 10
(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs și evoluția situației epidemiologice nu va indica o
creștere accentuată a principalilor indicatori, se propune menținerea portului măștii
de protecție doar în următoarele spații deschise: stații pentru transportul în comun
și alte zone cu potențial de aglomerare, urmând a fi reanalizată necesitatea purtării
măștii de protecție în toate spațiile deschise.
Art.3 – (1) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge
ținta de vaccinare pentru luna în curs, se propune interzicerea circulației în interiorul
localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 8 persoane care
nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
(2) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune interzicerea circulației în interiorul
localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 10 persoane
care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
(3) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune interzicerea circulației în interiorul
localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 10 persoane
care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
Art.4 – Începând cu data de 15.05.2021 se propune eliminarea interdicției de
circulație a persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în toate localitățile, precum și
a restricțiilor privind programul operatorilor economici care desfășoară activități de
comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.
Art.5 – (1) Începând cu data de 15.05.2021, se propune organizarea și
desfășurarea competițiilor sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor
până la 25% din capacitatea maximă a spațiului.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea și desfășurarea competițiilor
sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea
maximă a spațiului.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea și desfășurarea competițiilor
sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea
maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea și desfășurarea competițiilor
sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea
maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
Art.6 – (1) Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente
private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise până la data
de 31.05.2021.
Pagina 4 din 10
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune ca organizarea de evenimente private
(nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise să se realizeze cu
participarea a maxim 70 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor
din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune ca organizarea de evenimente private
(nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise să se realizeze cu
participarea a maxim 100 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor
din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune ca organizarea de evenimente private
(nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise să se realizeze cu
participarea a maxim 150 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor
din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(5) În condițiile stabilite la alin. (2) – (4), organizatorul poate decide
desfășurarea evenimentului cu un număr mai mare de participanți în condițiile în care
capacitatea maximă a spațiului permite asigurarea unei suprafețe de minim 2
mp/persoană iar toți participanții fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.7 – (1) Se propune menținerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor
şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone
publice, până la data de 30.06.2021.
(2) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității târgurilor,
bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului
nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele
zone publice.
Art.8 – (1) Se propune menținerea organizării de mitinguri şi demonstrații cu
un număr de participanți de maximum 100 de persoane, până la data de 01.08.2021,
în condițiile prelungirii stării de alertă, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune reevaluarea numărului maxim de persoane
care pot participa la mitinguri şi demonstrații, în funcție de evoluția situației
epidemiologice.
Art.9 – (1) Se propune menținerea obligativității purtării măștii de protecție
în spațiile publice închise, până la data de 31.07.2021 în condițiile prelungirii stării
de alertă, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare și ale art. 13 din actul normativ susmenționat.
Pagina 5 din 10
(2) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs și evoluția situației epidemiologice nu va indica o
creștere accentuată a principalilor indicatori, se propune reanalizarea necesității
portului măștii de protecție în toate spațiile închise.
Art.10 – (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune menținerea
organizării şi desfăşurării activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de
spectacole şi/sau concerte cu participarea publicului până la 50% din capacitatea
maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai
mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din
capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate
este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă
la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și de
divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații închise cu participarea
publicului până la 70/% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată
la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori, cu obligativitatea purtării măștii de protecție.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune ca activitățile culturale, artistice și de
divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații închise cu participarea
publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a
cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu
obligativitatea purtării măștii de protecție.
Art.11 – (1) Începând cu data de 15.05.2021, se propune organizarea de
cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea
proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum
50 de persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din
județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea
măsurilor de distanțare și portul măștii de protecție.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de cursuri de instruire și
workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate
din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 70 de persoane în
interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și
portul măștii de protecție.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de cursuri de instruire și
workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate
din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 100 de persoane în
interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai
Pagina 6 din 10
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și
portul măștii de protecție.
(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de cursuri de instruire și
workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate
din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în
interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și
portul măștii de protecție.
Art.12 – (1) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge
ținta de vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea organizării de
conferințe în spații închise, cu participarea unui număr de maximum 100 de persoane
în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și
portul măștii de protecție.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea organizării de conferințe în
spații închise, cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în interior,
dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau
egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și portul măștii
de protecție.
(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea organizării de conferințe în
spații închise, cu participarea unui număr de maximum 300 de persoane în interior,
dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau
egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și portul măștii
de protecție.
Art.13 – (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune menținerea
suspendării activității operatorilor economici care gestionează locurile de joacă în
spații închise, până la 31.05.2021.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici
care gestionează locurile de joacă în spații închise cu participarea publicului până la
50% din capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca însoțitorii copiilor să facă
dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici
care gestionează locurile de joacă în spații închise cu participarea publicului până la
70% din capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca însoțitorii copiilor să facă
dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare.
Pagina 7 din 10
(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici
care gestionează locurile de joacă în spații închise cu participarea publicului la
capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada
vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.14 – (1) Începând cu data de 15.05.2021, se propune menținerea
interdicției de organizare și desfășurare a competițiilor sportive cu participarea
publicului în spații închise, până la 31.05.2021.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea și desfășurarea competițiilor
sportive în spații închise cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea
maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
Art.15 – (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune desfășurarea
activității operatorilor economici în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness,
cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă
incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori, fără purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei
suprafețe de 7 mp/persoană.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici
desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, cu participarea
publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată
la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori, fără purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei suprafețe de 7
mp/persoană.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici
desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, cu participarea
publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a
cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, fără
purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei suprafețe de 7 mp/persoană.
(4) În condițiile stabilite la alin. (1) – (3), administratorul poate permite accesul
mai multor persoane cu condiția ca toți participanții să facă dovada vaccinării
împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, asigurând o suprafață de 4 mp/persoană.
Art.16 – (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune menținerea
suspendării activității operatorilor economici care gestionează piscine în spații
închise, până la 31.05.2021.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici
care gestionează piscine în spații închise cu participarea publicului până la 70% din
Pagina 8 din 10
capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din
județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(3) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune reluarea activității operatorilor economici
care gestionează piscine în spații închise cu participarea publicului la capacitatea
maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
Art.17 – (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune permiterea
desfășurării programului cu publicul, în intervalul orar 5,00-24,00, a operatorilor
economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor
și cafenelelor în interiorul clădirilor, cu participarea publicului până la 50% din
capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din
județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării programului cu
publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și
nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu
participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă
incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării programului cu
publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și
nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu
participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la
14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(4) În condițiile stabilite la alin. (1) – (2), administratorul poate permite accesul
mai multor persoane cu condiția ca acestea să facă dovada vaccinării împotriva SARSCoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.18 – (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune menținerea limitării
gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică
astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind
organizarea şi desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și
completările ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune menținerea limitării gradului de ocupare a
spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică astfel cum sunt definite
la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările
ulterioare, la cel mult 85% din capacitatea maximă a acestora.
Pagina 9 din 10
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune eliminarea limitării gradului de ocupare a
spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică astfel cum sunt definite
la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.19 – (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune menținerea
interdicției de desfășurare a activității în cluburi și discoteci, până la 31.05.2021.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității în baruri,
cluburi și discoteci, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului, cu condiția ca acesta să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității în baruri,
cluburi și discoteci, cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a
spațiului, cu condiția ca acesta să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității în baruri,
cluburi și discoteci, cu participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, cu
condiția ca acesta să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.20 – (1) Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente
private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise până la data
de 31.05.2021.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de evenimente private (nunți,
botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise cu participarea a maxim 50
de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de evenimente private (nunți,
botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise cu participarea a maxim 70
de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(4) Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune organizarea de evenimente private (nunți,
botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise cu participarea a maxim 100
de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(5) În condițiile stabilite la alin. (2) – (4), organizatorul poate decide
desfășurarea evenimentului cu un număr mai mare de participanți în condițiile în care
Pagina 10 din 10
capacitatea maximă a spațiului permite asigurarea unei suprafețe de minim 2
mp/persoană și cu condiția ca aceștia să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.21 – (1) Începând cu data de 15.05.2021 se propune permiterea
desfășurării activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul
jocurilor de noroc, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(2) Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității cu
publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu
participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă
incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori.
(3) Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de
vaccinare pentru luna în curs, se propune permiterea desfășurării activității cu
publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu
participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la
14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
Art.22 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin
ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.