Textul Hotărârii nr. 20 a CNSU privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19

Guvernul a adoptat  Hotărârea nr. 20 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19.

Vă prezentăm textul Hotărârii nr. 20 a CNSU:

R O M Â N I A
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂRE nr. 20 din 25.03.2021
privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de
COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care
se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,
în contextul pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de
urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 24.03.2021,
realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,
precum și propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la
țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei
asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,
luând în considerare propunerile Grupului de Suport Tehnico-Științific privind
Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase pe teritoriul României referitoare la măsurile
necesar a fi adoptate pentru limitarea răspândirii virusului,
ținând cont de creșterea constantă a numărului de cazuri noi de infectare cu
virusul SARS-Cov-2, creștere determinată în principal de circulația virusului pe teritoriul
național fapt care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a
unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,
în contextul necesității de menținere a condițiilor socio – economice necesare
desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea unui
nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al
Situațiilor de Urgență în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr.
136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în
situații de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014
privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență,Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se propune modificarea și completarea măsurilor adoptate pentru
prevenirea răspândirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile
pe perioada stării de alertă, după cum urmează:
a) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în
afara locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în
ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de
locuitori, până la ora 2000
, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea
măsurii încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la
1.000 de locuitori.
b) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în
afara locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în
ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 2000 pe întreaga
durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată
în ultimele 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută
la lit. a).
c) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității
operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații
închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată
în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000
de locuitori, până la ora 1800 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea
măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.
d) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității
operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații
închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată
în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 1800 pe
întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență
scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la lit. c).
e) Suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în
domeniul sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii
încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.
f) În perioadele 03.04-04.04.2021 și 01.05–02.05.2021 se permite circulația
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 2000-0200 pentru
deplasarea și participarea la slujbele religioase.
g) În datele de 27.03.2021 și 28.03.2021 se permite circulația persoanelor în
afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 1800-22
00 pentru deplasarea și participarea
la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.
Art.2 – Prin excepție de prevederile art. 1, lit. c) și d), în intervalul orar 1800-
0500
, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate
de livrare la domiciliu.
Art.3 – Se abilitează ministerele de resort să modifice ordinele comune care
reglementează condițiile de desfășurare a activității operatorilor economici pentru
limitarea răspândirii COVID-19, în sensul stabilirii concrete a numărului maxim de
persoane cărora le este permis simultan accesul în interiorul incintelor acestora raportat
la suprafața obiectivelor.
Art.4 – (1) Prin ”incidența cumulată în ultimele 14 zile” se înțelege incidența
cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a
zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, prin raportare la numărul de persoane
din fiecare localitate, actualizat săptămânal de Direcția pentru Evidența Populației și
Administrarea Bazelor de Date.
(2) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate în
aplicația „corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la
ora 10:00, pe platforma „alerte.ms.ro” rezultatul calculului ratei de incidență conform
formulei de la alin. (1).
Art.5 – Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat
pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România
din acestea, prevăzută în anexă.
Art.6 – Anexa la Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență, modificată prin Hotărârea nr. 18 din 18.03.2021, se modifică și se
înlocuiește cu lista prevăzută în anexa.
Art.7 – Începând cu data prezentei hotărâri, măsurile ce vizau persoanele care
sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord prevăzute în Hotărârea
Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 9 din 11.02.2021, își încetează
aplicabilitatea.
Art.8 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine
și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.